måndag 1 november 2010

Ljuset i slutet på tunneln, eller mörkret i botten på brunnen. (uppdaterad)

Hur man än tolkar regeringens uppgörelse med S och Mp (V var som vanligt obstinat och hoppade av) har vi nu en kompassriktning att följa. Personligen tycker jag att det är bra att det inte finns något slutdatum på insatsen, utan att läget på marken, som Mona uttryckte det, måste få styra.

Uppgörelsen visar att regeringen tagit till sig att militären inte kan skapa fred själva, och S och Mp att militär-civil samverkan är nödvändig.

Bra sa Bill, framtidstro sa Bull.

Tanken att övergå från skyttesoldater till OMLT och instruktörer, militära och polisiära, låter som en sund idé tycker jag, det finns då en chans att fler enheter ur ANA och ANP kan utbildas och röra sig ute på fältet med stöd av erfarna officerare och soldater från ISAF.

Risken är att med ökad OMLT-verksamhet ökar risken för att svenska soldater råkar i eldstrid tillsammans med ANA, men det är en risk vi får ta för ett säkrare läge.

Uppdatering

Uppgörelsen i punktform.

2 kommentarer:

Cynisk sa...

Ja, det blev bra till slut. Skönt för alla inblandade.

Soldaten sa...

Precis. Känns bra att som soldat ha något att gå på. Vad som helst är bättre än ovetskap.

En sida som förtjänar en hedersplats.

SoldF.com Försvarsmaktens utrustning, fordon, materiel och vapen