torsdag 1 juli 2010

Avtalet för AGSS/K

Är det här rättvist?

Under debatten fram till att avtalet för AGSS/K (anställda gruppchefer, soldater och sjömän. Kontinuerligt) diskuterades lönenivåerna intensivt. Flertalet tyckare har vräkt galla över de låga nivåerna på lönerna för de framtida soldaterna.

Som framgår av avtalet är det ett antal nivåer, grader, som först och främst sätter grundnivån. Sedan kan nivån höjas 12 steg inom varje grad. Det påstås att eventuell erfarenhet ska spela in på vilket av de 4 första stegen (0-3) som varje soldat placeras in i.

Nu kommer det intressanta; vad ska räknas in som erfarenhet? Självklart borde eventuella internationella insatser ha betydelse, kan tyckas. Men vad göra med en soldat som går in som skyttesoldat, och har gjort ett par vändor i t.ex. Afghanistan som fordonsförare? Ska han/hon då gå in på steg 0, 1, 2 eller 3?

Bevisligen har soldaten en militär erfarenhet, men är den relevant? Samma problem uppstår om för en person som t.ex. har pedagogisk examen och erfarenhet. Om den personen går in som gruppchef, utan annan militär erfarenhet utöver värnplikt, ska då den ledarutbildning och föregångsmannaskap som personen förvärvat i sin tidigare profession spela in? Trots att den inte är kopplad till försvarsmakten?

Det här hoppas jag få tydliga och väl underbyggda svar på när systemet kör igång.

Bara att hålla tummarna.

Inga kommentarer:

En sida som förtjänar en hedersplats.

SoldF.com Försvarsmaktens utrustning, fordon, materiel och vapen